Follow us :

پایگاه های داده (Databases)

ODBC یا Open Database Connectivity یک interface است که، برای دستیابی به داده ها، در سیستم های مختلف مدیریت دیتابیس مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال1- اگر شما یک برنامه ای داشته باشید که دستیابی به داده ها در SQL را داشته باشد، ODBC به شما اجازه می دهد که برنامه شما در دیتابیس Visual FoxPro نیز به داده ها دستیابی داشته باشد. براي مثال 2- ممكن است شما يك بانك اطلاعاتي از نوع Ms Access داشته باشيد و در نوشتن Conection String براي اتصال به بانك اطلاعاتي خود از يك DSN استفاده كنيد. برای این کار، شما باید کامپوننتی که درایور(drivers) نامیده می شود را به سیستم خود اضافه کنید. صفحه ODBC DSN در کنترل پنل WebsitePanelشما را مجاز به اضافه کردن، تنظیم کردن یا حذف کردن این درایور ها می کند.

SQL Server در برگیرنده ویژگی های بهتری در زمینه فشردگی و متراکم داده می‌باشد و بنابراین در بهبود یافتن توانایی اسکالر به ما کمک می‌کند . این بخش همین طور دارای اقتدار منابع بوده و به ما این اجازه را می‌دهد که به ذخیره‌سازی منابع برای کاربران بپردازیم .

SQL Server در بردارنده ی قابلیت هایی برای شفاف‌سازی داده‌ها برای فشرده‌سازی و ذخیره آنها می‌باشد SQL Server کتمایی از موجودیت ساختار ado.net پشتیبانی کرده و به ثبت ابزارها ، همانندسازی و تعریف داده‌ها می‌پردازد . تعریف داده‌ها به ساختن مدل داده‌های موجود خواهد پرداخت .


1