Follow us :

ورود به کنترل پنل websitepanel
چهارشنبه 3 مهر 1392
websitepanel

جهت ورود به کنترل websitepanel

شما می توانید از آدرس زیر نسبت به ورود به کنترل پنل اقدام نمایید.

http://yourdomain.com:9001

 

(به جای yourdomain.com شما باید آدرس وب سایت خود را وارد کنید.)

بعداز تایپ آدرس در مرورگر نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید.

بعد از ورود به کنترل پنل میتوانید از بخش 1 از کنترل پنل خارج شوید .